Smartare transportplanering med Opter

Nyfiken på hur moderna transportföretag digitaliserar orderhantering, transportplanering, kommunikation och administration?

Ny order hanteras snabbt och säkert

Med Opter, det smarta TMS-systemet, är det enkelt att ta emot en ny order, oavsett om bokningen sker via telefon, kundwebb eller EDI-fil. Ordern registreras och administreras digitalt från bokning till fakturering.

Orderhantering med Opter

Varje mottagen order hanteras effektivt och säkert i Opter. Orderformuläret är flexibelt och anpassningsbart. Ni styr själva vilken information ni vill ha från kund, oavsett om ordern registreras i transportplaneringssystemet av er eller om kunden gör det själv.

När en ny order registreras påbörjas samtidigt faktureringen för uppdraget. Utifrån adresser, avstånd, kundavtal och andra parametrar räknas ett förväntat pris till kund ut redan vid transportbokning. Om ändringar sker under resans gång – av kund, transportledning eller förare – rapporteras de i systemet och fakturan justeras automatiskt. När uppdraget är utfört är fakturan klar att skickas.

Era säljare kan enkelt följa upp beställningar, få statistik gällande kundernas bokningar och inte minst identifiera vilka kunder som behöver bearbetas.

Enklare transportledning med information i realtid

Med Opter som TMS-system är det lätt för er transportledare att fatta rätt. Förfrågningar från kunder hanteras smidigt och fordon används alltid på bästa sätt.

Transportledning med Opter

Pågående uppdrag och tillgängliga resurser visas i realtid vilket hjälper transportledaren med ruttoptimering, att planera in fler körningar på kortare tid, att utnyttja tillgängliga fordon maximalt och att öka kundnöjdheten.

Kontakten mellan transportledning, förare, åkare och underleverantörer sköts enkelt i systemet. Föraren får informationen genom en mobilapp i sin telefon eller till sin handdator och kan smidigt återrapportera status samt registrera ändringar och kvittenser. Inget glömt, inga missade samtal, korrekt faktureringsunderlag och tid över för nya uppdrag.

Koll på allt med förarappen

Med Opters förarapp har föraren alltid rätt information och all kommunikation med både kund och transportledning sköts enkelt i appen. Att vara förare blir lättare, tryggare och roligare.

Mobil kommunikation med Opter

Förare som har all nödvändig information har också möjlighet att ta ansvar fullt ut. Startsträckan för nya uppdrag minimeras och alla uppgifter som behövs väntar redan i förarappen.

Kund och transportledning får under frakt löpande information i realtid. Ändrade förutsättningar registreras enkelt och fakturaunderlag justeras automatiskt. Smidiga digitala signaturer, kamera och navigation ingår så klart också.

Utfört uppdrag faktureras korrekt och på nolltid

Med Opter blir fakturorna korrekta och administrationen minimal. Fakturan påbörjas vid bokning, justeras under transporten och går iväg efter leverans.

Fakturering och prissättning med Opter

Varje order som registrerats är en påbörjad faktura. Om ordern ändras, till exempel om godsets vikt inte stämmer, noteras de nya uppgifterna och priset på fakturan uppdateras automatiskt. När leveransen är klar är också fakturan redo att gå iväg.

Med Opter har ni överblick över vilka kunder som har betalat sina fakturor och vilka som behöver påminnas. Inhyrda åkare och underleverantörer administreras lika smidigt.

Trygg och nöjd kund från bokning till POD

Opter hjälper er att erbjuda bättre service. Era kunder har alltid tillgång till sin aktuella transportinformation via EDI-lösningar eller er kundwebb.

Opter kundwebb och EDI

För era kunder är löpande information om uppdrag, kvalitet och statistik viktig. Med en personlig kundwebb kan era kunder enkelt boka effektiva transporter, se priser, fraktsedlar, orderhistorik och fakturor, följa sina leveranser med Track & Trace samt se leveransbevis (POD) och signaturer. Kommunikationen er emellan blir enklare, tydligare och snabbare – inte minst med hjälp av automatiserade aviseringar via mejl eller SMS.

Genom EDI-integration kommuniceras bokningar och ändringar helt automatiskt mellan er och era transportköpares system. Mindre manuellt arbete frigör tid och samtidigt har alla tillgång till snabb och korrekt information.

Opter stärker helt enkelt relationen med etablerade kunder och frigör tid för att bearbeta nya.