AA Logistik

”Effekten Opter har gett oss har varit över all förväntan.”

AA Logistik har varit verksamma inom logistikbranschen sedan 1872 – då med lite annan personal och utrustning än idag förstås. Företaget har sitt ursprung i ABB-koncernen, blev ett fristående bolag 2001 och arbetar med ett stort antal kunder.

AA Logistik valde Opter dels för att kunna möta kundernas krav och efterfrågan, och dels för att kunna strömlinjeforma sina interna processer. ”– Idag använder vi Opter till att trafikleda samtliga av våra fordon och för att fakturera, och våra kunder bokar enkelt själva sina transporter. Vi hämtar även statistik, genererar rapporter och kopplar ihop övriga affärssystem”, säger Andreas Backström, transportchef på AA Logistik.

Andreas berättar vidare att de är väldigt nöjda med Opter som transportplaneringssystem. ”Effekten Opter har gett oss har varit över all förväntan och mött alla våra krav – trots att dessa var högt ställda. Vi har numera en väldigt bra överblick i realtid och kan enkelt se hur det går för transportavdelningen. Vi har kunnat lyfta ut många av våra kunders komplexa behov från pärmar och Excelfiler och istället kunnat mata in dem i Opter”, avslutar han.

Boka en demo!

Vill du veta mer? Vi visar gärna hur Opter fungerar och hur enkelt det är att komma igång.