”Effekten Opter har gett oss har varit över all förväntan”

AA Logistik

AA Logistik har varit verksamma inom logistikbranschen sedan 1872 – då med lite annan personal och utrustning än idag förstås. De har sitt ursprung i ABB-koncernen, blev ett fristående bolag 2001 och arbetar numera med ett stort antal kunder.

AA Logistik valde Opter dels för att kunna möta krav och efterfrågan från sina kunder, och dels för att kunna strömlinjeforma sina interna processer.
– Idag använder vi Opter till att trafikleda samtliga av våra fordon och för att fakturera, medan våra kunder bokar sina transporter i Opter. Vi hämtar även statistik, genererar rapporter och kopplar ihop övriga affärssystem, säger Andreas Backström, transportchef på AA Logistik.

Andreas berättar vidare att de är väldigt nöjda med Opter som transportplaneringssystem.
– Effekten Opter har gett oss har varit över all förväntan och mött alla våra krav – trots att dessa var högt ställda. Vi har numera en väldigt bra överblick i realtid och kan enkelt se hur det går för transportavdelningen. Vi har kunnat lyfta ut många av våra kunders komplexa behov från pärmar och Excelfiler och istället kunnat mata in dem i Opter, avslutar Andreas.