EB Road Cargo

”Opter är i våra ögon ett prisvärt, enkelt och flexibelt system.”

EB Road Cargo erbjuder många olika tjänster inom fjärr-, krets- och distributionstrafik. På de större orterna har de även dragbilstrafik med olika typer av uppdrag, terminalhantering samt en egen järnvägsterminal i Jordbro. De har nu varit kunder hos Opter i två år.

EB Road Cargo består idag av två dotterbolag med ett gemensamt varumärke, Road Cargo Sweden AB och EB Logistik AB som tillsammans omsätter 450 msek. De har 12 kontor och finns från Sundsvall i norr till Malmö i söder, har ca 300 anställda och kring 400 fordonsenheter.

För två år sedan insåg EB Logistik att de behövde en ny lösning för att kunna möjliggöra en större kundintegration. I samband med detta höll Road Cargo Sweden också på att se över alternativen till dåvarande system och insåg fördelarna med att låta båda bolagen använda samma system. En förutsättning var dock att detta skulle uppfylla deras krav och behov samtidigt som det skulle vara stort nog att kunna växa i. Valet resulterade i Opter.

”Det finns för- och nackdelar med alla system men vi insåg att Opter väl kunde möta våra krav. Opter är i våra ögon ett prisvärt, enkelt och flexibelt system, vilket är särskilt viktigt eftersom vi har flera kontor runt om i landet som på sätt och vis driver en ”egen” verksamhet med ett eget arbetssätt.” säger Bo Hermansson, platschef EB Road Cargo.

EB Road Cargo använder framförallt Opter för orderhantering, prissättning och debitering men kommer inom kort ta ett större steg gällande användandet av mobilappen och utöka antalet kundintegrationer.

”Opter är enkelt att använda och vi tycker att det är lätt att ta till sig dess funktioner och arbetssätt. Det går även smidigt att koppla ihop oss med våra olika partners via OpterLink. Skulle man stöta på några oklarheter får man dessutom snabb hjälp av supporten, vilket vi tycker är mycket betydelsefullt.” avslutar Bo.

Boka en demo!

Vill du veta mer? Vi visar gärna hur Opter fungerar och hur enkelt det är att komma igång.