”Opter on meidän silmissämme edullinen, helppokäyttöinen ja joustava järjestelmä”

EB Road Cargo

EB Road Cargo tarjoaa erilaisia kauko-, runko- ja jakeluliikenteen palveluja. Isommilla paikkakunnilla on lisäksi vetoautoliikennettä erityyppisten toimeksiantojen toteuttamiseen sekä terminaalikäsittelyä. Yrityksellä on myös oma rautatieterminaalinsa Jordbrossa. Opterin järjestelmää on käytetty yrityksessä nyt kahden vuoden ajan.

EB Road Cargo käsittää nykyään kaksi yhteisen merkin alla toimivaa yritystä: Road Cargo Sweden AB:n ja EB Logistik AB:n, joiden liikevaihto on yhteensä 450 miljoonaa kruunua. Toimistoja on 12 kappaletta. Niissä työskentelee noin 300 ihmistä ja niistä käsin hallitaan noin 400:aa ajoneuvoyksikköä. Pohjoisin toimistoista sijaitsee Sundsvallissa ja eteläisin Malmössä.

Kaksi vuotta sitten EB Logistik havaitsi tarvitsevansa uuden ratkaisun, joka mahdollistaisi laajemman asiakasintegraation. Road Cargo Sweden päätti samaan aikaan kartoittaa vaihtoehtoja silloiselle järjestelmälleen, ja saman järjestelmän käytöstä molemmissa yrityksissä todettiin olevan etua. Toki sillä edellytyksellä, että järjestelmä täyttäisi toiminnan vaatimukset ja tarpeet ja sen laajuus mahdollistaisi tulevan kasvun. Toimittajaksi valikoitui Opter.
– Kaikissa järjestelmissä on hyviä ja huonoja puolia, mutta koimme, että Opter täyttää vaatimuksemme loistavasti. Opter on meidän silmissämme edullinen, helppokäyttöinen ja joustava järjestelmä, mikä on erityisen tärkeää, koska meillä on monia toimistoja eri puolilla maata, ja niistä kukin pyörittää ”omaa” liiketoimintaansa omalla tavallaan, EB Road Cargon aluepäällikkö Bo Hermansson sanoo.

EB Road Cargo käyttää Opteria ennen kaikkea tilausten hallintaan, hinnoitteluun ja laskutukseen, mutta on lähiaikoina ottamassa isoa askelta eteenpäin mobiilisovelluksen käyttöönoton ja useampien asiakasintegraatioiden myötä.
– Opter on yksinkertainen, ja mielestämme sen toimintojen ja työnkulkujen käyttäminen on helppoa. Myös yhteyden muodostaminen muihin kumppaneihimme onnistuu sujuvasti OpterLinkin kautta. Lisäksi tuesta saa nopeasti apua ongelmatilanteissa, mitä arvostamme, Bo tiivistää.