Med Opter utvecklar vi vår verksamhet

Hans J Nilsson, vd, Flygfrakt

För Flygfrakt blir verksamheten mer effektiv i alla led med Opter.

Det är med Opter vi effektivt format vår struktur och våra processer. Samtidigt som vi inspirerats till att tänka i nya banor. Systemet är faktiskt en förutsättning för att vårt företag ska fungera. Det är vår ryggrad och det hjälper oss att spara tid och pengar.”

Hans J Nilsson på Flygfrakt är en nöjd kund sedan tio år. Alla företagets bilar, förare, trafikledare och kunder använder Opter vilket också underlättar kommunikationen dem emellan.