Integritet

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för samtliga webbsidor på opter.com. Vi är ansvariga för behandlingen av personuppgifter som samlas in på webbplatsen. Detta gäller även personuppgifter som samlas in vid avtal för vår tjänst.

Exempel på personuppgifter vi samlar in:

 • Företagsnamn
 • Kontaktperson
 • Företagsadress/fakturaadress
 • Telefonnummer och e-postadress
 • Information om användningen av webbplatsen. Det kan gälla vilka undersidor som besökts, browserinställningar och IP-adress.

Vi samlar inte in personupplysningar som personnummer eller upplysningar om betalningsmedel via webbplatsen.


Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du besöker en webbplats. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.


Hur vi hämtar information

Vi hämtar information genom formulär på våra webbsidor. Det är helt frivilligt att fylla i dessa formulär. Om du uppger information i formulären framgår det i vilket syfte informationen används. Om du däremot inte väljer att ange personuppgifter kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till våra tjänster.

Vi samlar även in information via CRM-systemet Upsales och Google Analytics för att kunna göra webbanalys och mäta trafikflödet på våra webbsidor. Läs mer om hur det fungerar på Google.com eller Upsales.com.

Exempel på formulär:

 • Kontaktformulär
 • När man önskar boka demo
 • När man laddar ner dokument såsom PDF-filer från våra webbsidor
 • Vid anmälan till vårt nyhetsbrev

Ändamålet med information som inhämtas:

 • Att kunna ge tillgång till våra tjänster
 • Att kunna sända relevant information
 • Att kunna ta kontakt och erbjuda våra tjänster

Vi upprättar profiler baserat på information som inhämtas för att bland annat kunna ge dig bra support. Profilerna baseras på den information du frivilligt ger oss.


Hur vi lagrar information

Information som inhämtats genom formulär på opter.com lagras i vårt CRM-system och vårt Marketing Automation System, MAS, som används till automatiserad marknadsföring.


Hur länge vi lagrar dina uppgifter

Vi lagrar enbart dina personuppgifter så länge det behövs för att kunna hantera kundförhållandet eller andra kostnadsfria tjänster. Vi raderar information om kontakter som inte längre är aktiva hos oss och på begäran. Detta görs genom att kontakta vår support.


Vi lämnar inte ut information till tredje part

Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part, men vi kan använda underleverantörer för att leverera delar av webbplatsen. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter på Opters vägnar. I sådana fall kan uppgifter bara användas för angett ändamål och vi har ingått biträdesavtal med alla företag som information delas med för att säkra datasäkerheten.


Informationssäkerhet

Vi arbetar kontinuerligt med informationssäkerhet för att skydda våra användares uppgifter. Vi använder både tekniska och organisatoriska tillvägagångssätt för att se till att säkerheten är så hög som möjlig. Dessa tillvägagångssätt är bland annat anonymisering, tillgångskontroll och raderingsrutiner.


Rättigheter

Som användare av vår webbplats opter.com har du rätt att se behandlingen av dina personuppgifter. Du kan också be om korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Vill du få dina uppgifter raderade eller ändrade kontaktar du vår support.

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke kan du när som helst ta samtycket tillbaka.

Om du tror att Opter inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen har du rätt att överklaga till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se


Ändringar i integritetspolicyn

Integritetspolicyn uppdateras då och då. Större ändringar informerar vi om här på webbplatsen eller via e-post.


Kontakt

Telefon: +46-8 545 292 00
E-post: info@opter.com

Adress: Opter AB
Arenavägen 41
SE-121 77  Johanneshov
Sweden

Om du har några frågor om hur vi hanterar ditt dataskydd eller om den här integritetspolicyn kan du kontakta vår support på support@opter.com eller