Investerare

Information för investerare

Opter utvecklar och säljer en egenutvecklad mjukvara för administration, planering och kommunikation av transportuppdrag. Bolagets mjukvara hjälper transportföretag i Norden med orderhantering, transportplanering, kommunikation med förare och kunder, integrationer till transportköpares och underleverantörers system, prissättning och fakturering.

Här finns information om Opter riktat till aktieägare, investerare, analytiker och andra intressenter.

IR-kontakt

För ytterligare information kontakta:

Viktor Edlund (VD), Opter AB,
tel +46 8 545 292 11, +46 703 14 31 56, e-post viktor.edlund@opter.com

Certified Advisor: Arctic Securities, tel +46 844 68 61 00
Arctic Securities AS, filial Sverige Regeringsgatan 38 111 56 Stockholm Sverige