Investerare / Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Styrelse

Ole Kjörrefjord
Styrelseledamot och styrelseordförande sedan 2003.

Född: 1955

Utbildning: MBA, Harvard Business School.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Ole Consulting AB, OKHR Holding AB
och TrackOptic Sweden AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Fleetech AB
med dotterbolag samt styrelseledamot i Hector Rail Holding AB med dotterbolag.

Aktieinnehav: 746 000 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja

Paul Rönnberg
Styrelseledamot sedan 2003.

Född: 1968

Utbildning: Studier vid ekonomlinjen, Stockholms universitet samt MBA,
Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och Investment Manager i JZ Capital Partners AB, styrelseordförande i Bas Invest AB, Bas Invest II AB, Bas Invest V DB AB, Parkman i Sverige AB, Vingcar Holding AB, Momentum Software Group AB med dotterbolag, styrelseledamot i Bas Invest IV AB, Paul Rönnberg AB, Musnez AB, Nystart Finans AB, och styrelsesuppleant i Upgrade Living AB, Målhammar gård AB, RZ Advisory AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Bas Invest III AB, Dental Focus Holding AB med dotterbolag, Iver Holding Öst AB med dotterbolag, styrelseledamot i Autoropa Aktiebolag, Liding AB, Bas Invest V AB och Bostadsrättsföreningen Claerencegården.

Aktieinnehav: Indirekt delägare (cirka 31,7 %) av Bas Invest AB, som äger
910 000 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja

Jimmy Tjärnlund
Styrelseledamot sedan 2002.

Född: 1969

Utbildning: EMBA, Handelshögskolan i Stockholm samt Marknadsekonom, IHM.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Spirit Of The Lions AB, One Crown AB med dotterbolag och Bostadsrättsföreningen Havssvalget 29, styrelsesuppleant i Tjärnlund & Co Aktiebolag, Raw Clarity AB med dotterbolag och GBP 2 AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande Gården Direkt AB, styrelseledamot i Primelog Holding AB och Bostadsrättsföreningen Falken 11, styrelsesuppleant i USEUS Aktiebolag.

Aktieinnehav: 335 000 aktier via bolag.

Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja

Johan Frisk
Styrelseledamot sedan 2002 och produktansvarig sedan 2002.

Född: 1978

Utbildning: Civilingenjör (datateknik), Kungliga Tekniska högskolan.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Joktor AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Aktieinnehav: 382 000 aktier privat och 983 000 aktier via bolaget Joktor AB, som ägs gemensamt med Viktor Edlund.

Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Nej

Ilona Östlund
Styrelseledamot sedan 2020.

Född: 1968

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant i Papir AB samt styrelsesuppleant och vice VD i Andieo AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Aktieinnehav: 0 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja

Ledning

Viktor Edlund
VD sedan 2002.

Född: 1976

Utbildning: Civilingenjörsstudier, Kungliga Tekniska högskolan.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Joktor AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i
Momentum Software AB.

Aktieinnehav: 382 000 aktier privat och 983 000 aktier via bolaget Joktor AB, som ägs gemensamt med Johan Frisk.

Johan Frisk
Styrelseledamot sedan 2002 och produktansvarig sedan 2002.

Född: 1978

Utbildning: Civilingenjör (datateknik), Kungliga Tekniska högskolan.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Joktor AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Aktieinnehav: 382 000 aktier privat och 983 000 aktier via bolaget Joktor AB, som ägs gemensamt med Viktor Edlund.

John Stattin
Ekonomiansvarig sedan 2018.

Född: 1990

Utbildning: Magisterexamen i finans, Umeå universitet.

Övriga uppdrag: –

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Aktieinnehav: 0 aktier

Mattias Samuelsson
Försäljningsansvarig sedan 2014.

Född: 1971

Utbildning: Studier inom logistik, Högskolan Väst.

Övriga uppdrag: –

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Aktieinnehav: 0 aktier

Alexander Lindroos
Supportansvarig sedan 2018.

Född: 1993

Utbildning: Datavetenskap, Stockholms universitet.

Övriga uppdrag:

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Aktieinnehav: 0 aktier.

Fredrik Jansson
EDI-ansvarig sedan 2019.

Född: 1978

Utbildning: KY-utbildning Systemadministration.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i RegelBruket AB samt styrelsesuppleant
i KolarBruket AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Aktieinnehav: 0 aktier.

Bolagsordning

IR-kontakt

För ytterligare information kontakta:

Viktor Edlund (VD), Opter AB,
tel +46 8 545 292 11, +46 703 14 31 56, e-post viktor.edlund@opter.com

Certified Advisor: Arctic Securities, tel +46 844 68 61 00
Arctic Securities AS, filial Sverige Regeringsgatan 38 111 56 Stockholm Sverige