Investerare / Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Styrelse

Ole Kjörrefjord
Styrelseordförande sedan 2004.

Född: 1955

Utbildning: MBA, Harvard Business School.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Ole Consulting AB, OKHR Holding AB
och TrackOptic Sweden AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Fleetech AB
med dotterbolag samt styrelseledamot i Hector Rail Holding AB med dotterbolag.

Aktieinnehav: 746 000 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja

Paul Rönnberg
Styrelseledamot sedan 2001.

Född: 1968

Utbildning: MBA, Handelshögskolan i Stockholm och ekonomistudier vid Stockholms Universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Bas Invest, Parkman och Jay Solutions, styrelseledamot Nstart.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Bas Invest II AB, Bas Invest III AB, Bas Invest V DB AB, Dental Focus Holding AB med dotterbolag, Iver Holding Öst AB med dotterbolag, Momentum Software Group AB med dotterbolag och Vingcar Holding AB. Styrelseledamot i Autoropa Aktiebolag, Bas Invest V AB, Bostadsrättsföreningen Claerencegården, Liding AB, Bas Invest IV AB, Musnez AB, Nystart Finans AB, JZ Capital Partners AB och Paul Rönnberg AB. Styrelsesuppleant för Målhammar gård AB och Upgrade Living AB.

Aktieinnehav: 288 157 aktier via bolag.

Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja

Jimmy Tjärnlund
Styrelseledamot sedan 2001.

Född: 1969

Utbildning: MBA, Handelshögskolan i Stockholm samt IHM Business School.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Spirit Of The Lions AB, One Crown AB med dotterbolag och Bostadsrättsföreningen Havssvalget 29, styrelsesuppleant i Tjärnlund & Co Aktiebolag, Raw Clarity AB med dotterbolag och GBP 2 AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande Gården Direkt AB, styrelseledamot i Primelog Holding AB och Bostadsrättsföreningen Falken 11, styrelsesuppleant i USEUS Aktiebolag.

Aktieinnehav: 335 000 aktier via bolag.

Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja

Johan Frisk
Styrelseledamot sedan 2002 och produktansvarig sedan 2001.

Född: 1978

Utbildning: Civilingenjör (datateknik), Kungliga Tekniska högskolan.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Joktor AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Aktieinnehav: 382 000 aktier privat och 983 000 aktier via bolaget Joktor AB, som ägs gemensamt med Viktor Edlund.

Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Nej

Ilona Östlund
Styrelseledamot sedan 2020.

Född: 1968

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant i Papir AB samt styrelsesuppleant och vice VD i Andieo AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Aktieinnehav: 0 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja

Ledning

Viktor Edlund
VD sedan 2002.

Född: 1976

Utbildning: Civilingenjörsstudier, Kungliga Tekniska högskolan.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Joktor AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i
Momentum Software AB.

Aktieinnehav: 382 000 aktier privat och 983 000 aktier via bolaget Joktor AB, som ägs gemensamt med Johan Frisk.

Johan Frisk
Styrelseledamot sedan 2002 och produktansvarig sedan 2002.

Född: 1978

Utbildning: Civilingenjör (datateknik), Kungliga Tekniska högskolan.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Joktor AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Aktieinnehav: 382 000 aktier privat och 983 000 aktier via bolaget Joktor AB, som ägs gemensamt med Viktor Edlund.

John Stattin
Ekonomiansvarig sedan 2018.

Född: 1990

Utbildning: Magisterexamen i finans, Umeå universitet.

Övriga uppdrag: –

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Aktieinnehav: 0 aktier

Mattias Samuelsson
Försäljningsansvarig sedan 2014.

Född: 1971

Utbildning: Studier inom logistik, Högskolan Väst.

Övriga uppdrag: –

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Aktieinnehav: 0 aktier

Alexander Lindroos
Supportansvarig sedan 2018.

Född: 1993

Utbildning: Datavetenskap, Stockholms universitet.

Övriga uppdrag:

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Aktieinnehav: 0 aktier.

Fredrik Jansson
EDI-ansvarig sedan 2019.

Född: 1978

Utbildning: KY-utbildning Systemadministration.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i RegelBruket AB samt styrelsesuppleant
i KolarBruket AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Aktieinnehav: 0 aktier.

Bolagsordning

IR-kontakt

För ytterligare information kontakta:

Viktor Edlund (VD), Opter AB,
tel +46 8 545 292 11, +46 703 14 31 56, e-post viktor.edlund@opter.com

Certified Advisor: Arctic Securities, tel +46 844 68 61 00
Arctic Securities AS, filial Sverige Regeringsgatan 38 111 56 Stockholm Sverige