Ett transportplaneringssystem utvecklat för våra behov

Michael Alkevik, delägare och projektansvarig, Lillebil

”Att alla medarbetare från trafikledning till förare arbetar i samma system gör vår verksamhet effektivare. Några använder endast de mest självklara delarna av systemet, andra går på djupet och lär sig kontinuerligt nya funktioner. Vi får snabbt ut rätt information och våra medarbetare på kontoret avlastas.”

Bud- och transportföretaget Lillebil sökte ett system som inte krävde skräddarsydda lösningar för att fungera för deras verksamhet. Det var tio år sedan. Idag har Lillebil ett 70-tal fordon och alla medarbetare använder Opter.