Smartere transport­planlegging med Opter

Nysgjerrig på hvordan transportbedrifter digitaliserer ordrehåndtering, transportplanlegging, kommunikasjon og administrasjon?

Nye ordrer håndteres raskt og sikkert

Med Opter er det enkelt å ta imot en ny ordre, uansett om bestillingen skjer via telefon, kundenettside eller EDI-fil. Ordren blir registrert og administrert digitalt fra bestilling til fakturering.

Ordrehåndtering med Opter

Hver mottatte ordre håndteres effektivt og sikkert med Opter. Ordresiden er fleksibelt og kan tilpasses. Dere styrer selv hvilken informasjon dere ønsker fra kunden, uansett om ordren registreres i systemet av dere eller om kunden gjør det selv.

Når en ny ordre blir registrert, startes samtidig faktureringen for oppdraget. Ut fra adresser, avstand, kundeavtale og andre parametre, beregnes en forventet pris til kunde allerede ved bestilling. Hvis det gjøres endringer underveis, av kunde, transportledelse eller sjåfør, rapporteres de i systemet og fakturaen justeres automatisk. Når oppdraget er utført, er fakturaen klar til sending.

Selgerne deres kan enkelt følge opp bestillinger, få statistikk over hva kundene trenger og ikke minst identifisere hvilke kunder som må bearbeides.

Enklere transportledelse med informasjon i sanntid

Med Opter er det lett for transportlederen å ta riktig beslutning. Forespørsler fra kunder håndteres smidig og kjøretøy benyttes alltid på beste måte.

Transportledelse med Opter

Pågående oppdrag og tilgjengelige ressurser vises i sanntid, noe som hjelper transportlederen med å planlegge flere kjøringer på kortere tid, utnytte tilgjengelige kjøretøy maksimalt og øke kundetilfredsheten.

Kontakten mellom transportlederen, sjåføren, bileierne og underleverandørene tas enkelt hånd om. Sjåføren får informasjonen gjennom en app på telefonen eller til sin håndholdte datamaskin, og kan enkelt tilbakerapportere status og registrere endringer og kvitteringer. Ingenting blir glemt, ingen tapte anrop, riktig faktureringsgrunnlag og tid til overs til nye oppdrag.

Full kontroll med sjåførappen

Med Opters sjåførapp har sjåføren alltid riktig informasjon, og kommunikasjonen med både kunde og transportledelse styres enkelt. Det har blitt lettere, tryggere og morsommere å være sjåfør.

Mobil kommunikasjon med Opter

Sjåfører som har all nødvendig informasjon, har også mulighet til å ta ansvar hele veien. Startstrekningen for nye oppdrag minimeres, og alle opplysninger som behøves, venter allerede i sjåførappen.

Kunden og transportledelsen får løpende informasjon i sanntid. Endrede forutsetninger registreres enkelt og fakturagrunnlaget justeres automatisk. Enkle digitale signaturer, kamera og navigasjon inngår selvfølgelig også.

Utførte oppdrag faktureres riktig og på kort tid

Med Opter blir fakturaene riktige og administrasjonen minimal. Fakturaen startes ved bestilling, justeres under transporten og sendes etter levering.

Fakturering og prissetting med Opter

Hver ordre som registreres, er en påbegynt faktura. Hvis ordren endres, for eksempel om vekten på varene ikke stemmer, noteres de nye oppgavene og prisen på fakturaen oppdateres automatisk. Når leveransen er klar, er også fakturaen klar til sending.

Med Opter får dere oversikt over hvilke kunder som har betalt sine fakturaer og hvilke som trenger en påminnelse. Innleide bileiere og underleverandører administreres på en like smidig måte.

Trygg og fornøyd kunde fra bestilling til POD

Opter hjelper dere med å tilby bedre service. Kunder har alltid tilgang til sin aktuelle transportinformasjon via EDI-løsninger eller kundenettet.

Opter kundenett og EDI

For kundene er løpende informasjon om oppdrag, kvalitet og statistikk viktig. Med en personlig kundenettside kan kundene enkelt bestille transport, se priser, fraktbrev, ordrehistorikk og fakturaer, følge sine leveranser med Track & Trace samt se leveringsbevis (POD) og signaturer. Kommunikasjonen dere imellom blir enklere, tydeligere og raskere – ikke minst ved hjelp av automatiserte meldinger via e-post eller SMS.

Gjennom EDI-integrasjoner kommuniseres bestillinger og endringer helt automatisk mellom deres og transportkundens system. Mindre manuelt arbeid frigjør tid og samtidig har alle tilgang til rask og riktig informasjon.

Opter styrker helt enkelt relasjonen med etablerte kunder og frigjør tid til å bearbeide nye.