Et transportplanleggingssystem som er utviklet for våre behov

Michael Alkevik, deleier og prosjektansvarlig i Lillebil

Det at alle medarbeidere, fra trafikkledelse til sjåfører, arbeider i samme system, gjør virksomheten vår mer effektiv. Noen benytter bare de mest selvsagte delene av systemet, andre går dypere og lærer seg kontinuerlig nye funksjoner. Vi får raskt ut riktig informasjon og medarbeiderne våre på kontoret blir avlastet.

Bud- og transportfirmaet Lillebil så etter et system som ikke krevde skreddersydde løsninger for å kunne fungere for deres virksomhet. Det var ti år siden. I dag har Lillebil et syttitalls kjøretøyer og alle medarbeiderne bruker Opter.