Opter leverer til PostNords budvirksomhet

2021-02-12
Illustrasjon: PostNord

I januar byttet PostNord Bud i Sverige tilbake til sitt gamle navn, PEX Bud. I forbindelse med navnebyttet har varemerket fått nytt utseende og et oppgradert bestillings- og transportplanleggingssystem – Opter.

– Etter å ha vurdert et par ulike alternativer falt valget på Opter. Dette valget var basert på hvilke muligheter vi ser for oss til å kunne møte markedets krav, og på at vi skal kunne levere i overkant av kundens forventninger, sier Patrik Johansson, IT-systemkoordinator i PEX Bud.

PostNord er den ledende leverandøren av kommunikasjons- og logistikkløsninger til, fra og i Norden. De sikrer posttjenesten til privatpersoner og bedrifter i Sverige og Danmark. Med sin ekspertise og et sterkt distribusjonsnettverk utvikler de forutsetningene for morgendagens kommunikasjon, e-handel, distribusjon og logistikk. I 2019 hadde konsernet ca. 29 000 ansatte og en omsetning på 38,5 milliarder NOK.

PEX Bud valgte Opter som system fordi det gir dem en stor frihet til å kunne lage den prissettingsmodellen de ønsker, tilgang til enkle EDI-koblinger, kundeweb, sjåførapp og Track&Trace som gjør at bestiller og mottaker kan følge leveringen i sanntid, ruteoptimering som forenkler håndteringen av store mengder distribusjonsstopp på en smidig måte samt muligheten til å følge opp statistikk.

– Implementeringen av Opter har gått svært smidig. Vi har en svært lydhør kontaktperson fra Opter som har veiledet oss gjennom hele prosessen på en strukturert måte. Selv om vi nettopp har kommet i gang med systemet, er vi i det store og hele veldig fornøyde. Support har for eksempel vært svært rask til å løse småtingene som har dukket opp, så det føles veldig trygt. Nå ser vi med spenning frem til hvordan kundene våre kommer til å reagere på de nye mulighetene vi nå har å tilby med PEX Bud, avslutter Patrik Johansson.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Opter AB
Mattias Samuelsson
tlf: +46 703 22 78 98
mattias.samuelsson@opter.com

PostNord
tlf: +46 (0)10 436 10 10
press@postnord.com

Opter utvikler og selger programvare for effektiv transportplanlegging og kommunikasjon mellom alle aktører i kjeden. Over 400 transportbyråer i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland og Island bruker Opter for å forsikre seg om at deres virksomhet lever opp til markedets krav både i dag og i morgen. Opter har hovedkontor i Stockholm, drøyt 40 ansatte og en omsetning på 43,2 millioner NOK. Du kan lese mer på
opter.com

Siste nytt