Piccolo Logistics

«Et kostnadseffektivt og fleksibelt system.»

Opter er et svært kostnadseffektivt verktøy som hjelper Piccolo Logistics med å få all nødvendig bestillingsinformasjon. Samtidig får kunden kvitteringsinformasjonen via systemet på en smidig måte. Sjåførappen Opter Driver som lastes ned til mobiltelefonen, forenkler kommunikasjonen med førerne, som får informasjon om en bestilling i løpet av få minutter.

«Den største delen av hentingene og utkjøringene gjøres hos oss innen noen timer, og Opter egner seg svært godt til dette hektiske arbeidet. Jeg anser dessuten at modellen med avtaler som gjelder inntil videre uten tidsbegrensning, er et slags løfte om et godt og pålitelig system som man ikke vil gi slipp på når man først har begynt å bruke det», sier økonomi- og personaldirektør Yvonne Wentjärvi-Granlund.

En viktig faktor ved valget av system var også at det ikke var nødvendig med noen store engangsinvesteringer, og at månedsavgiften var rimelig. En annen fordel med Opter er ifølge Piccolo Logistics at systemet kan modifiseres og at man kan gjøre endringer selv uten å måtte vente og betale noe ekstra.

Bestill en demonstrasjon!

Vil du vite mer? Vi viser deg gjerne hvordan Opter kan effektivisere virksomheten din.