Retningslinjer for personvern

Disse retningslinjene for personvern gjelder for samtlige nettsider for opter.com. Vi er ansvarlige for behandlingen av personopplysninger som innhentes på nettstedet. Det gjelder også personopplysninger som innhentes ved avtale om tjenesten.

Eksempler på personopplysninger vi innhenter:

 • Firmanavn
 • Kontaktperson
 • Firmaadresse/fakturaadresse
 • Telefonnummer og e-postadresse
 • Informasjon om bruk av nettstedet. Det kan gjelde hvilke delsider som blir besøkt, nettleserinnstillinger og IP-adresse.

Vi samler ikke inn personopplysninger som personnummer eller opplysninger om betalingsmiddel via nettstedet!

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du besøker et nettsted.
Les mer om hvordan vi behandler informasjonskapsler her.

Hvordan vi innhenter informasjon
Vi innhenter informasjonen gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er helt frivillig å fylle ut disse skjemaene. Hvis du oppgir informasjon i skjemaene, fremgår det til hvilket formål informasjonen brukes. Hvis du derimot ikke velger å oppgi personopplysninger, kan det forhindre oss i å gi deg tilgang til tjenestene våre.

Vi innhenter også informasjon via CRM-systemet Upsales og Google Analytics for å kunne gjennomføre nettanalyser og måle trafikkflyten på nettsidene. Les mer om hvordan det fungerer på Google.com eller Upsales.com.

Eksempel på skjema:

 • Kontaktskjema
 • Når du ønsker å bestille demonstrasjon
 • Når du laster ned dokumenter som PDF-filer fra våre nettsider
 • Ved påmelding til vårt nyhetsbrev

Formålet med informasjonen som innhentes:

 • Å kunne gi deg tilgang til tjenestene våre
 • Å kunne sende relevant informasjon
 • Å kunne ta kontakt og tilby tjenestene våre

Vi oppretter profiler basert på informasjon som innhentes for å blant annet kunne gi deg god kundestøtte. Profilene er basert på den informasjonen du gir oss frivillig.

Hvordan vi lagrer informasjon
Informasjon som innhentes gjennom skjemaer på opter.com, lagres i vårt CRM-system og vårt Marketing Automation System, MAS, som brukes til automatisert markedsføring.

Hvor lenge vi lagrer dine opplysninger
Vi lagrer kun dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å kunne håndtere kundeforholdet eller andre kostnadsfrie tjenester. Vi sletter informasjon om kontakter som ikke lenger er aktive hos oss og på forespørsel. Dette gjøres gjennom å kontakte vår support.

Vi utleverer ikke informasjon til tredjeparter
Personopplysninger utleveres ikke til tredjeparter, men vi kan bruke underleverandører til å levere deler av nettstedet. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Opter. I slike tilfeller kan opplysninger kun brukes til angitt formål, og vi har inngått støtteavtaler med alle selskaper som informasjon deles med for å sørge for datasikkerheten.

Informasjonssikkerhet
Vi arbeider kontinuerlig med informasjonssikkerhet for å beskytte opplysningene til våre brukere. Vi bruker både tekniske og organisatoriske prosedyrer for å sørge for at sikkerheten er så høy som mulig. Disse prosedyrene er blant annet anonymisering, tilgangskontroll og sletterutiner.

Rettigheter
Som bruker av vårt nettsted opter.com har du rett til innsyn i behandlingen av dine personopplysninger. Du kan også be om korrigeringer, begrensninger eller sletting av personopplysninger ifølge personvernforordningen. Kontakt vår support hvis du ønsker å slette eller endre dine opplysninger.

Når behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket.

Hvis du mener at Opter ikke har oppfylt dine rettigheter i henhold til personvernloven, har du rett til å klage til Datainspektionen (tilsynsmyndighet). Kontaktopplysninger finnes på: http://www.datainspektionen.se

Endringer i disse retningslinjene for personvern
Retningslinjene for personvern oppdateres fra tid til annen. Vi informerer om større endringer her på nettstedet eller via e-post.

Kontakt
Telefon: +47 23 96 08 55
E-post: info@opter.com

Adresse: Opter Norge AS
Ole deviks vei 2
0666 Oslo
Norge

Hvis du har spørsmål om hvordan vi håndterer ditt personvern eller om disse retningslinjene for personvern, kan du kontakte support på support@opter.com eller