Ringstad Transport

«En tjeneste som effektiviserer det daglige arbeidet.»

Ringstad Transport har vokst fort og de hadde behov for en ny, moderne og digital tjeneste for blant annet trafikkledelse. Når det viste seg at flere av deres samarbeidspartnere allerede benyttet Opter, og at man da kan koble seg sammen digitalt via OpterLink blev valget av system enkelt.

Befrakter Bjørn Tore Simensen: «Opters funksjoner som f.eks trafikkledelse, sjåførapp, Drag & Drop og OpterLink, har bidratt til at vi kan fortsette og vokse uten at vi har trengt å ansette flere i personalet. Det er en bra indikasjon på at systemet hjelper oss til å effektivisere og digitalisere vår organisasjon og vårt daglige arbeid.»

Bestill en demonstrasjon!

Vil du vite mer? Vi viser deg gjerne hvordan Opter kan effektivisere virksomheten din.