Opter integrerat med SÅ Webbkalkyl

2021-12-02

Opter möjliggör nu integration mot verktyget SÅ Webbkalkyl från Sveriges Åkeriföretag.

Med den nya integrationen kan intäkterna skickas direkt från Opter och åkerier får möjlighet att följa upp det kalkylerade resultatet i verktyget SÅ Webbkalkyl. I SÅ Webbkalkyl kan åkeriet kalkylera sina kostnader för bland annat fordon och personal, som sedan ställs mot intäkter och transporterade kilometer.

För mer information, kontakta oss på Opter eller Sveriges Åkeriföretag.

Sveriges Åkeriföretag
Telefon: +46 1 051 003 03
Ingemar Resare ingemar.resare@akeri.se
Frans Beckman frans.beckman@akeri.se
www.akeri.se

Senaste nyheterna