Ørjan Orra AS

”Vardagen har blivit mycket enklare för oss.”

Ørjan Orra AS har i dag sammanlagt 16 fordon, fördelade mellan trailerdragare, sidlastare, dragbilar och kranbilar. Företaget började använda Opter under 2020. Kranbilarna utför framför allt uppdrag i Bergen-området, medan övriga transporter sker över praktiskt taget hela Norge.

”Våra målsättningar var att bli mer effektiva, få en bättre överblick och kunna frigöra tid som kan användas för andra arbetsuppgifter.” säger företagets vd Ørjan Orra. ”Med Opter har vi kunnat dra ner på de manuella rutinerna och i vissa fall ta bort dem helt och hållet. Det har gett oss en bättre överblick och hjälpt oss att spara tid, vilket gör att vi kan ge våra kunder bättre service och uppföljning.”

Ørjan Orra AS har växt konstant sedan starten 1998 och satsar för fullt på fortsatt tillväxt och utveckling även i framtiden. Vd:n Ørjan Orra leder själv transportarbetet. Med Opter installerades skärmbilder, appar och utskrifter för största möjliga effektivitet och ett maximalt utnyttjande av systemet. Tidsregistreringen sker bland annat i bilarna och utgör underlag för fakturering. Beställningar utbytes mellan företaget och företagets samarbetspartner via Opter Link eller EDI.

”Vardagen har blivit mycket enklare för oss, bland annat eftersom kommunikationen med bilarna – och då i synnerhet bilarna som kör långa transporter – fungerar mycket bättre och smidigare”, avslutar Ørjan Orra.

Boka en demo!

Vill du veta mer? Vi visar gärna hur Opter fungerar och hur enkelt det är att komma igång.