Ørland Transport

Ørland Transport - Sindre Ross

”Molnlösningen med Opter Cloud kräver mindre resurser av oss.”

Under 95 år har Ørland Transport vuxit från frakt av ved med en lastbil, till ett transportbolag med över 200 anställda samt 180 olika bilar och släp för alla typer av transportuppdrag.

Med Opter har Ørland och deras kunder fått bättre överblick över transporterna. Ørlands transportledning har full kontroll över orderprocessen och i kundportalen kan kunderna själva se priser, orderstatus, beräknad leveranstid och annan information.

”Opter hjälper oss att kunna hjälpa våra kunder bättre. Vi lägger mindre tid på systemen och får mer tid till att utföra uppdragen”, säger Sindre Ross, IT-ansvarig.

En viktig faktor vid valet av transportplaneringssystem var den flexibilitet Opter erbjuder genom sin molnplattform Opter Cloud. Det är en lösning som kräver mindre resurser av Ørland. Sindre Ross säger att de dessutom såg möjligheten att anpassa Opters transportledning efter sina egna önskemål för mer effektiv orderhantering.

”Vi får support med det vi inte klarar av själva, men det positiva är att Opter också försöker lära oss hur vi kan lösa saker på egen hand. Vi blir mer självständiga och får mer kunskap internt samtidigt som vi minskar konsultkostnaderna.”

Boka en demo!

Vill du veta mer? Vi visar gärna hur Opter fungerar och hur enkelt det är att komma igång.