Piccolo Logistics

”Ett kostnadseffektivt och flexibelt system.”

Opter är ett mycket kostnadseffektivt verktyg som hjälper Piccolo Logistics att få alla nödvändiga beställningsuppgifter. Samtidigt får kunderna smidigt kvitteringsinformationen via systemet. Förarappen Opter Driver som laddas ner i mobilen underlättar kommunikationen med förarna som på några minuter får information om en beställning.

”Den största delen av alla avhämtningar och utkörningar hos oss sker inom några timmar, och Opter lämpar sig väldigt bra för det hektiska arbetet. Jag tycker dessutom att modellen med tillsvidareavtal utan tidsbegränsning är ett löfte om ett bra och pålitligt system som man inte vill avstå från när man väl börjat använda det”, säger ekonomi- och personaldirektör Yvonne Wentjärvi-Granlund.

Några avgörande faktorer vid valet av system var att det inte behövdes några stora engångsinvesteringar och att månadsavgiften var rimlig. En annan fördel med Opter är enligt Piccolo Logistics att systemet kan modifieras och att de själva kan göra ändringar utan att behöva vänta och betala extra.

Boka en demo!

Vill du veta mer? Vi visar gärna hur Opter fungerar och hur enkelt det är att komma igång.