Redningsverket

”Opter både sparar tid och förbättrar vårt kassaflöde.”

Som ett av Norges största bilbärgningsföretag har Redningsverket verksamhet dygnet runt. För transportuppdrag utanför bärgningen behövde de ett system som kunde leverera på flera punkter – bättre överblick och kontroll, tillgodose kundernas ökade informations- och rapportkrav, samt underlätta faktureringsprocessen.

Efter att ha testat några system föll valet på Opter, som rekommenderats av flera kunder. ”Vi tror att Opter har mycket av det som våra kunder vill ha även i framtiden. Det används aktivt som ett försäljningsargument i våra anbud och presentationer.” säger Per Anders Peterson, verksamhetschef. Han lyfter fram att det är enkelt att distribuera till bilarna och underlättar kommunikationen mellan körkontor och förare.

”Den största förbättringen är att faktureringsrutinerna är automatiserade och kan göras dagligen. Det både sparar tid och förbättrar vårt kassaflöde. Våra kunder har också märkt skillnad!”

Boka en demo!

Vill du veta mer? Vi visar gärna hur Opter fungerar och hur enkelt det är att komma igång.