Ringstad Transport

”En tjänst som effektiviserar det dagliga arbetet.”

Ringstad Transport har vuxit snabbt och var i behov en ny, modern och digital tjänst för bland annat transportplanering. När det visade sig att flera av deras samarbetspartners redan använde Opter och att man då kan ansluta sig digitalt till dem via OpterLink blev valet av tjänst enkelt.

Transportledare Bjørn Tore Simensen berättar: ”Opters funktioner, som transportplanering, förarapp, Drag & Drop och OpterLink har bidragit till att vi fortsatt har kunnat växa utan att behöva öka vår personalstyrka. Det är en bra indikation på att tjänsten hjälper oss att effektivisera och digitalisera vår organisation och vårt dagliga arbete.”

Boka en demo!

Vill du veta mer? Vi visar gärna hur Opter fungerar och hur enkelt det är att komma igång.