En tjänst som effektiviserar det dagliga arbetet

Bjørn Tore Simensen, transportledare, Ringstad Transport

”Opters funktioner, såsom transportplanering, förarapp, Drag & Drop och OpterLink har bidragit till att vi fortsatt har kunnat växa utan att behöva öka vår personalstyrka. Det är en bra indikation på att tjänsten hjälper oss att effektivisera och digitalisera vår organisation och vårt dagliga arbete”.

Ringstad Transport har vuxit snabbt och de var i behov en ny, modern och digital tjänst för bland annat transportplanering. När det visade sig att flera av deras samarbetspartners redan använde Opter och att man då kan ansluta sig digitalt till dem via OpterLink blev valet av tjänst enkelt.