Med Opter utvikler vi vår virksomhet

Hans J Nilsson, adm.dir., Flygfrakt

«Det er med Opter vi effektivt har formet vår struktur og våre prosesser. Samtidig har vi blitt inspirert til å tenke i nye baner. Systemet er faktisk en forutsetning for at vår bedrift skal fungere. Det er vår ryggrad, og det hjelper oss med å spare tid og penger.«

Hans J Nilsson hos Flygfrakt har vært en fornøyd kunde i ti år. Alle Flygfrakts biler, sjåfører, trafikkledere og kunder bruker Opter, noe som også gjør kommunikasjonen mellom dem enklere. Opter gjør virksomheten mer effektiv i alle ledd.