Tehokkaampaa kuljetustenhallintaa Opterilla

Haluatko kuulla kuinka moderni kuljetusliike digitalisoi tilausten hallinnan, kuljetusten suunnittelun, kommunikaation ja halllinnon?

Uudet tilaukset käsitellään nopeasti ja varmasti

Opterissa uusien tilausten vastaanottaminen käy helposti puhelimitse, verkossa tai EDI-yhteyden kautta. Tilaus rekisteröidään ja sitä hallinnoidaan digitaalisesti aina varauksesta laskutukseen saakka.

Tilausten käsittely Opterissa

Kaikki vastaanotetut tilaukset käsitellään Opterissa sujuvasti ja tehokkaasti. Mukautuvan tilauslomakkeen ansiosta tilausten kirjaaminen on aina helppoa ja joustavaa. Tarvittavat ja pakolliset tilaustiedot voidaan määritellä asiakaskohtaisesti Opterissa sekä internetin tilausportaalissa.

Uuden tilauksen kirjaamisen myötä käynnistyy myös laskutusprosessi. Kuljetuksen tilaaja voi saada hinta-arvion jo tilausta tehdessään esim osoitteiden, etäisyyden, asiakashinnaston ja muiden hinnoitteluparametrien perusteella. Kuljetuksen aikana asiakkaalta, ajojärjestelystä tai kuljettajalta tulleet muutokset kirjataan järjestelmään sekä laskutustietoihin automaattisesti. Lasku on valmis lähetettäväksi heti, kun kuljetus on suoritettu.

Myyjät ja muut Opterin käyttäjät voivat helposti seurata tilauksia, tutkia tilastoja asiakkaiden tilauksista ja havaita ne asiakkaat joiden kohdalla tarvitaan toimenpiteitä.

Reaaliaikaiset tiedot helpottavat kuljetusten hallintaa

Opter auttaa ajojärjestelijää tekemään oikeita päätöksiä. Asiakkaiden kyselyt käsitellään sujuvasti ja ajoneuvoja hyödynnetään parhaalla tavalla.

Kuljetustenhallinta Opterissa

Käynnissä olevat toimeksiannot ja vapaana olevat resurssit näytetään reaaliajassa, mikä auttaa ajojärjestelijöitä suunnittelemaan useampia ajoja lyhyemmässä ajassa sekä hyödyntämään käytettävissä olevia ajoneuvoja täysimääräisesti ja täten parantamaan asiakastyytyväisyyttä.

Viestintä ajojärjestelijän, kuljettajan, liikennöitsijän ja alihankkijoiden kanssa on sujuvaa. Kuljettaja saa tiedot puhelimeen tai tablettiin Opter Driver -sovelluksen kautta. Sovelluksen kautta statusten, muutosten ja kuittaustietojen kirjaaminen on helppoa. Ei unohduksia, eikä vastaamattomia puheluita. Laskutusperusteet merkitään oikein ja aikaa jää uusien toimeksiantojen hoitamiseen.

Kaikki langat käsissä Opter Driver -sovelluksen avulla

Sovelluksen avulla kuljettajalla on aina kaikki tarpeellinen lähetystieto saatavilla. Yhteydenpito asiakkaan ja ajojärjestelyn kanssa on helppoa. Kuljettajan työstä tulee helpompaa, turvallisempaa ja hauskempaa.

Mobiiliviestintä Opterissa

Kuljettajat, joilla on kaikki tarvittavat tiedot, pystyvät myös kantamaan vastuunsa. Uusien toimeksiantojen aloittamiseen tarvittavat valmistelut minimoidaan ja tiedot ovat valmiina sovelluksessa.

Asiakas ja ajojärjestely saavat reaaliaikaista tietoa toimeksiannon edistymisestä. Muuttuvat lähetystiedot kirjataan järjestelmään helposti ja laskutusperuste muuntautuu automaattisesti. Kätevät digitaaliset allekirjoitukset, kamera ja navigointi sisältyvät palveluun.

Suoritettu toimeksianto laskutetaan oikein ja nopeasti

Opterin avulla laskutus sujuu virheettömästi ja näin minimoi myös hallinnollisen työn määrän. Laskutus käynnistyy jo varauksen yhteydessä ja sitä mukautetaan kuljetuksen aikana. Lasku lähetetään, kun toimitus on toimitettu perille.

Laskutus ja hinnoittelu Opterissa

Jokaiselle rekisteröidylle tilaukselle luodaan lasku. Jos tilausta muutetaan, esimerkiksi kun lähetyksen paino ei vastaa annettua, tiedot kirjataan järjestelmään ja laskun summa päivittyy automaattisesti. Kun lähetys on toimitettu perille, myös lasku on valmis lähetettäväksi.

Opter tarjoaa katsauksen asiakkaista, jotka ovat maksaneet laskunsa ja joille tarvitsee lähettää muistutus. Liikennöitsijöiden ja alihankkijoiden hallinnointi onnistuu yhtä kätevästi.

Asiakastyytyväisyyttä varauksesta lähetyksen toimitukseen saakka

Opter auttaa tarjoamaan parempaa palvelua. Asiakkaat näkevät lähetystiedot reaaliajassa EDI-ratkaisujen tai verkkopalvelun kautta.

Asiakkaiden Opter-verkkopalvelu ja EDI

Toimeksiannon jatkuvasti päivittyvät tiedot sekä laatu- ja tilastotiedot ovat asiakkaille tärkeitä. Henkilökohtaisessa verkkopalvelussa asiakkaat voivat helposti varata kuljetuksia, tarkastaa hinnat, rahtikirjat, tilaushistorian ja laskut, seurata toimituksia ja tarkastella toimitusvahvistuksia (POD) ja allekirjoituksia. Viestinnästä tulee helpompaa, selkeämpää ja nopeampaa. Automatisoidut sähköposti- tai tekstiviesti-ilmoitukset parantavat sitä edelleen.

Varaukset ja muutokset välitetään automaattisesti oman järjestelmänne ja kuljetuksen ostajan järjestelmän välillä EDI-integraation avulla. Se vaatii vähemmän manuaalista työtä, mikä säästää työntekijöiden aikaa. Lisäksi kaikki saavat oikeat tiedot nopeasti.

Opter vahvistaa suhteita vanhoihin asiakkaisiin ja vapauttaa työaikaa uusien asiakassuhteiden muodostamiseen.